Deo VaventeGod se Wil sal heers!

                           God's Will Shall Reign!


SUZETTE HATTINGH VELDTOG / CRUSADE:

Ons was bevoorreg om Suzette Hattingh, ʼn intersessor en evangelis van formaat, in Standerton te kon ontvang. Sy het in die Cornelia omgewing grootgeword, was ook daar op laerskool en het haar skoolloopbaan in Vrede voltooi. Sy het haar opleiding as hospitaalsuster en vroedvrou in Standerton Hospitaal ontvang en haar beroep voluit uitgeleef.

Suzette het ʼn kragtige ontmoeting met God gehad in Standerton en tot bekering gekom waarna sy voluit vir God begin leef het.

Suzette se bediening as intersessor en evangelis is gevorm deur haar ondervinding as leier in die intersessie bediening en die voorbereiding van uitreike deur die bekende evangelis, Reinhard Bonnke, en Christ for all Nations (CfaN). Sy het uiteindelik Reinhard se mede-evangelis geword.

Op die eerste dag van Januarie, 1997, in medewerking met Gayle Claxton, stig Suzette ‘Voice in the City’, ’n internasionale sending-organisasie, om so uit te reik na die verlorenes en gebrokenes van hart, ongeag hul lewenswandel of etniese agtergrond. Hierdie bediening fokus op stede en plaaslike gemeenskappe regoor die wêreld.

Hierdie passievolle evangelis en intersessor word kragtig gebruik in die opbou en toerus van die liggaam van Christus deur middel van vaste Bybelse onderrig.

Suzette se bediening het uitgebrei na boeke, asook oudio- en videomateriaal gebaseer op haar ondervinding, in die lewering van ʼn kragtige en gesalfde boodskap.

We were honoured to receive Evangelist Suzette Hattingh in Standerton, an intercessor and evangelist of note. She grew up in the Cornelia district where she was at primary school, but finished her schooling in Vrede. Her nursing career started at Standerton Hospital where she was trained and became a sister and midwife at a young age.

Suzette had a powerful encounter with God and got saved in Standerton. From day one she served God wholeheartedly.

For many years, Suzette’s formative training was in leading the intercession ministry and outreach preparation of Reinhard Bonnke and Christ for all Nations (CfaN), ultimately becoming his co-evangelist.

On the first of January, 1997, together with Gayle Claxton, Suzette founded ‘Voice in the City’, an international missions-organisation, in order to reach out to the lost and broken-hearted, irrespective of their walk of life or ethnic background. An integral part of this ministry is its focus upon cities and local communities.

Suzette is a passionate evangelist and intercessor and gifted in edifying and equipping the body of Christ by means of solid, biblical teaching.

Suzette’s ministry has also expanded into books, as well as audio and video material, which are based upon her experience, delivering a powerful and anointed message.