Deo VaventeGod se Wil sal heers!

                           God's Will Shall Reign!

Nasionale Dag van Gebed

Liewe kind van God, wanneer God 'n nasie tot eenheid in gebed roep beteken dit dat daar hoop vir Goddelike ingryping is 

“Geregtigheid verhoog ‘n volk, maar die sonde is ‘n skandvlek vir die nasies” (Spr. 14:34).

God het reg deur die geskiedenis van die mensdom bo-natuurlik die lot van Sy volk verander na ware verootmoediging in gebed. Hy het dit reeds paar maal vir Suid-Afrika gedoen sedert 1994.

"Daar kan tye kom dat Ek ’n droogte stuur, of sprinkane om die oeste op te vreet, of siekte-epidemies onder die mense. As dit gebeur en my volk verneder hulleself en hulle soek na my wil, en as hulle ophou met hulle verkeerde optrede, sal Ek hulle vergewe. Dan sal Ek hulle land gesond maak. Ek sal luister na elke gebed wat hiervandaan gebid word, want Ek het nou hierdie tempel gekies. Dit sal altyd my huis wees. Ek sal altyd self hier wees." (2 Kronieke 7:13-16 DB)

Nou roep God weer Sy volk tot nasionale gebed. Niks kan en behoort 'n groter prioriteit te wees nie. God belowe ons wanneer ons Hom opreg aanroep sal Hy antwoord.Meer inligting oor hoe God Sy kinders geantwoord en ingegryp het (in Engels)

Sunday 10 May is National Day of Prayer (NDOP) for a crime free SA. The answer to the question: Why a NDOP?

Gathering of a nation’s people before God has deep roots and proven blessings in Biblical history.

At the dedication of the first temple under Solomon, the whole nation gathered in Jerusalem and offered sacrifices with singers leading great worship to the Lord (I Samuel 7:4-10). The result was God’s glory coming down on the temple!

We know that God will heal our land if His people humble themselves, seek his face and turn from our wicked ways (2 Chronicles 7:14).

In the time of Asa, the nation assembled in the capital, offered sacrifices, covenanted to seek and follow God and worshipped joyfully, with the result that God gave them rest on every side (2 Chronicles 15:8-15).

In the days of Jehoshaphat, they gathered, fasted, prayed, the prophetic word came, they fell down and worshipped, stood up and praised the Lord, so that they saw victory in battle and rest on all sides (2 Chronicles 20:1-19).

When Hezekiah was king, he called the people to the capital, though some of them mocked, some came. They prayed, offered sacrifices, rejoiced and worshipped to see God answer their prayer and national reforms (2 Chronicles 30:1-27).

During the reign of Josiah, the nation gathered and God’s word was read out and the people covenanted to follow God so that the nation followed God for a generation (1 Chronicles 34).

In the book of Esther (Esther 3,4) Haman plots to have all the Jews killed. Esther told Mordecai to call a three day fast among all the people, before she risked her life to stop Haman’s plan.

In the book of Ezra we read (Ezra 10:1-17) that the nation gathered in the rain and the leaders prayed and wept and prostrated themselves before God due to the nation’s unfaithfulness with the result that behaviour changed throughout the land.

Again, in the days of Nehemiah, the nation gathered in the capital and fasted in sackcloth and ashes, confessed their sins and their fathers’ sins and had God’s word read aloud for three hours, then confessed and worshiped God for three hours. The result was that the nation covenanted to follow the Lord.

But this national humbling followed by the great blessing of God was not confined to just ancient Israel and Judah!

We know from the book of Jonah that the gentile city of Ninevah was saved from the severity of national judgment when the Ninevites responded to Jonah’s call, fasting in sackcloth and ashes, believing in the true God and calling earnestly on him and turning from their old ways.

When Peter and other believers were arrested by Herod, the church came together to pray for them. Peter was supernaturally released by an angel to everyone’s amazement. (Acts 12:5)

www.ndopsa.org