Deo VaventeGod se Wil sal heers!

                           God's Will Shall Reign!

Op Sondag, 20 Sep 2015, was dit weer sulke tyd: die dorp se Gemeentes het op die Skougronde bymekaar gekom - die keer vir 'n opelug samekoms onder leiding van Retief Burger wat die Woord bedien het.

Die komende plant-seisoen is aan die Here opgedra terwyl daar spesifiek vir al die Boere in die gehoor gebid is. Daarby is die Sakesektor, Skole, Leraars van die betrokke Gemeentes, asook die Skoukomitee aan die Here opgedra... dat Christus in ons Gemeenskap sigbaar sal word.